ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w zawodach :
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej; 
• krawiec;
• fryzjer; 
• cukiernik;
• kucharz ;
• mechanik pojazdów samochodowych; 
• ślusarz; 
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
• stolarz; 
• murarz – tynkarz;
• rolnik;
 
Nauka trwa 3 lata
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Praktyki zawodowe w większości organizuje tutejszy Ośrodek, a część z nich odbywa się pod okiem instruktorów w prywatnych zakładach i przedsiębiorstwach, które zawarły ze szkołą odpowiednią umowę. Wychowankowie Szkoły Zawodowej zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności zawodowych, realizują również  wyjazdowe praktyki m.in. w hotelach i pensjonatach w różnych częściach Polski.
Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który porównywalne są do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.
 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. użytkowania pojazdów samochodowych;
2. diagnozowania pojazdów samochodowych;
3. naprawiania pojazdów samochodowych.
 
ŚLUSARZ  
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2. naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3. wykonywania połączeń;
4. konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
MURARZ – TYNKARZ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. montowania systemów suchej zabudowy;
2. wykonywania robót malarskich;
3. wykonywania robót tapeciarskich;
4. wykonywania robót posadzkarskich;
5. wykonywania robót okładzinowych.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
KUCHARZ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. przechowywania żywności;
2. sporządzania potraw i napojów;
3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
2. wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3. wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
4. wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
5. wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
CUKIERNIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2. sporządzania półproduktów cukierniczych;
3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4. dekorowania wyrobów cukierniczych.
Zajęcia praktyczne odbywają się  na terenie szkoły.
 
FRYZJER
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3. wykonywania strzyżenia włosów;
4. wykonywania stylizacji fryzur.
 
ROLNIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4. obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
 
STOLARZ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2. wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
 
KRAWIEC
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta,
2. dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego oraz sylwetki i urody klienta,
3. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
4. wykonywania wyrobów odzieżowych,
5. świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.
 
PIEKARZ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. obsługiwania maszyn, pieców, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarniczych;
2. sporządzania surowców  do produkcji
3. sporządzania półproduktów piekarniczych;
4. sporządzania gotowych wyrobów piekarniczych
5. dekorowania wypieków
 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top