Opieka Medyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie

Opiekę medyczną zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mamed” w Świnicach Warckich

Adres: ul. Szkolna 10

99-140 Świnice Warckie

Tel.63-288-10-25

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej- Marzena Witkowska

Zakres:

  1. Porady lekarskie + profilaktyczne dla dzieci zdeklarowanych w NZOZ  MAMED
  2. Porady lekarskie w stanach nagłych również dla dzieci nie zdeklarowanych  w NZOZ  MAMED
  3. Opieka lekarska w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów  SOSW.

Opieka pielęgniarki w SOSW w Stemplewie

Dzień tygodnia

 

Poniedziałek

8.0-16.00 /U.Pietrzak/

Wtorek

10.00-18.00 /U.Pietrzak/

Środa

8.00-16.00 /U.Pietrzak/

Czwartek

8.00-16.00 /U.Pietrzak/

Piątek

8.00-13.35 /U.Pietrzak/

Zakres:

Opieka w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów SOSW

Zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza dla wszystkich uczniów

Szpital Łęczyca Pogotowie tel.999 lub 24 721 26 01

Szpital Poddębice Pogotowie tel.999 lub 43-678-22-03

o zadań pielęgniarki należą między innymi:
● udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
● doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w placowce,
● edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
● prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I­VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.
● wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywiania kręgosłupa), rozwoju fizycznego.
● kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
● czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.
w szczególności:
● Kompletowanie dokumentacji uczniów,
● Zebranie informacji pisemnych o uczniach ­ wnioski bilansowe uczniów klas pierwszych,
● Identyfikacja problemów zdrowotnych uczniów,
● Kontrola stanu higieniczno­sanitarnego i bezpieczeństwa szkoły,
● Kontrola higieny organizacji nauczania,
● Udzielanie pierwszej pomocy,
● Udział w zebraniach rodziców uczniów klas pierwszych,
● Promocja zdrowia,
● Wywiady środowiskowe,
● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych,
● Badania bilansowe uczniów klas pierwszych,
● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych gimnazjum
● Testy przesiewowe uczniow klas pierwszych szkoły zawodowej
● Testy przesiewowe ostatnich klas szkoły zawodowej
● Opieka indywidualna nad uczniami z problemami szkolnymi, społecznymi i zdrowotnymi,
● Wypełnianie kart kwalifikacyjnych na obozy i kolonie,
● Analiza absencji szkolnej i na lekcjach wychowanie fizycznego,
● Wykonanie testów przesiewowych w klasach trzecich i ich interpretacja.
 
Informacje:
● pielęgniarka udziela pomocy w nagłych zachorowaniach i urazach,
● pielęgniarka nie zwalnia do domu uczniów, którzy źle się czują ­ nawet w asyście koleżanki/kolegi. W takich przypadkach do szkoły wzywany jest rodzic i powiadamiany wychowawca klasy/grupy internackiej lub pedagog, psycholog.
● w gabinecie możesz zbadać wzrok, zmierzyć temperaturę, ciśnienie, poziom cukru, zważyć się i zmierzyć.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376
 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top