Edukacja prozdrowotna  – SK PCK w Stemplewie

Cel główny:

  1. aktywacja środowisk szkolnych do działań prozdrowotnych oraz niesienia pomocy potrzebującym

Cele szczegółowe:

  1. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  2. promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  3. kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
Plan pracy SK PCK 
 
Cele
- propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża ,
- promocja zdrowego stylu życia,
- unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień
- poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
 
Działania:
- kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka
- wyrabianie gotowości do niesienia pomocy
-aktywne uczestnictwo w akcjach PCK
- upowszechnianie idei honorowego oddawania krwi (pogadanki, udział w konkursach plastycznych,)
- popularyzacja zdrowego stylu życia
- propagowanie zasad zdrowego odżywiania
- propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego
- popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków
- rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
- poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża
-  poznanie podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka.
- zapoznanie z tematyką przeszczepiania narządów i zachęcanie do podpisywania „oświadczeń woli”
 
PLAN PRACY KOŁA
1.    Spotkania organizacyjne :
- nabór nowych członków.
-  wybór zarządu 
- zapoznanie z założeniami i historią PCK
- pracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.
2.    Wykonanie gazetek ściennych tematycznych dotyczących honorowego krwiodawstwa, zdrowego odżywiania, nałogów, itp.
3.    Współpraca z Rejonowym Zarządem PCK w Łęczycy.
4.    Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych i akcjach charytatywnych np. „Gorączka złota”
5.    Gromadzenie prasy, książek i materiałów o tematyce zdrowotnej.
6.    Pogadanki tematyczne dla uczniów dotyczące walki z nałogami, zdrowego odżywiania, wypoczynku, udzielania pierwszej pomoc, honorowego krwiodawstwa.
7.    Organizowanie konkursów dla społeczności ośrodka związanych z głównymi zadaniami PCK.
8.    Udział w imprezach szkolnych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, np. „Nie panikuj. Ratuj!, Zloty harcerskie, WOŚP.
9.    Wykonywanie kartek okolicznościowych, drobnych upominków i ich sprzedaż. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone potrzeby koła.
10.  Współpraca z Kołem Wolontariatu i z innymi organizacjami działającymi na terenie Ośrodka.
 
Grażyna Kałużna
Agnieszka Dulas
Marlena Jaśkiewicz
Damian Sroczyński
 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top