TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2017 r.
1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 Rozporządzenia MEN (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.):

Część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

Część językowa

21 kwietnia 2017 r. (piątek) język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 roku
1. Etap pisemny
12 czerwca 2017 r. g.12.00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkołe zawodowe
 
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 25 sierpnia 2017 r.
 
Informacje o terminach dodatkowych egzaminów, przebiegu , przykładowe arkusze można znaleźć na stronie www.komisja.pl
 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top